Boligprosjekt Modul

Boligprosjekt-modulen er utviklet for å gi utviklere av boligprosjekter mulighet til å gi kunder tilgang på oppdatert informasjon om prosjektet. Denne informasjonen kan på en enkel måte administreres av ansatte i firmaet og det er ikke behov for spesielle kunskaper om web for å administrere innholdet. Systemet er utviklet for å gi en totaloversikt over utvikler, prosjekt og enheter i prosjektet. En utvikler kan ha mange prosjekter og et prosjekt kan ha mange bygninger/byggefelt og derigjen kan en bygning/byggefelt bestå av flere enheter som f.eks. leiligheter, rekkehus eller eneboliger. I boligprosjekt-modulen vil all denne informasjon være knyttet sammen og gir en helhetlig oversikt som er enkel å navigere i for en kunde.

Informasjon som er tilgjengelig for en bygning eller et byggefelt:

 • Hvor mange leiligheter eller hus som er tilgjengelig.
 • Fasiliteter i bygningen eller i området.
 • Automatisk beregning av avstand til steder av interesse, som f.eks. skoler, kjøpesenter, golf-baner, badestrand, kollektivtrafikk eller andre steder som dere selv kan administrere. Google Maps brukes til å beregne avstand og gir stor nøyaktighet.
 • Bygningen eller byggefeltet kan merkes av og vises på Google Maps.
 • Fakta-oversikt.
 • Oversikt over ledige leiligheter/hus.
 • Ubegrenset antall bilder av bygningen/byggefeltet.
 • Vi benytter et kart over byggefeltet med oversikt over alle boliger.  Ved å klikke på kartet vil man få faktainformasjon om den aktuelle boligen. I tilfelle hvor det er en boligblokk, så vil planløsning over alle etasjer vises med en oversikt over alle leiligheter og også her kan man klikke på en leilighet for å få mer detaljer om den aktuelle leiligheten.

Informasjon som er tilgjengelig for en leilighet eller et hus.

 • Leiligheten eller husets areal (bo-areal, tomte-areal mm.)
 • Pris (vises kun dersom leiligheten/huset er tilgjengelig). Dersom man setter en solgt dato på enheten, vil eiendommen bli markert som solgt på detaljesiden og på planløsningen.
 • Fasiliteter kan grupperes etter eget behov. Man kan oppgi fasiliteter utendørs og innendørs og man kan også dele det opp mer ved å spesifisere hvilke fasiliteter er tilgjengelig på kjøkkenet, i stuen, på soverom osv.
 • Man har samme mulighet på enheter som på totaloversikten med hensyn til å spesifisere beliggenhet på Google Maps og beregne avstander til steder av interesse.

Eiendomsprosjekt

Prosjekt

Du kan opprette et prosjekt og legge til innhold for dette prosjektet. Man kan klikke på et prosjekt for å se bygninger eller boligfelt som er tilgjengelig

Bygning / Byggefelt

Oversikt over alle bygninger eller boligfelt i prosjektet. Bla gjennom leiligheter i bygningen eller hus i boligfeltet.

Etasjeplan / Tomteplan

Oversikt over alle etasjer i en bygning eller hus på et boligfelt. Administrator kan endre priser eller sette enheter til solgt.

Leilighet / Hus

Hver leilighet eller hvert hus kan vises i en oversikt med alle detaljer og bilder.

Our Clients

Here are just a few of the many sites already running on exPub

400+

Websites running on exPub

1,500+

Users actively contributing

150+

Commits in last 30 days